Palvelut

1. Kirjanpitopalvelut

 • Tositeaineiston vastaanotto ja tarkistaminen
 • Kirjanpidon viennit
 • Juoksevan kirjanpidon raportointi
 • Kuukausiraportit (tuloslaskelma ja tase)
 • Kumulatiivinen seuranta ja raportointi (myyntisaamiset ja ostovelat)
 • Tilikaudenaikaisen tositeaineiston säilytys

Kirjanpitopalveluiden lisäpalvelut

 • Tositeaineiston järjestäminen
 • Arkistointi

2. Tilinpäätös

 • Tilinpäätöksen koonti ja laatiminen
 • Veroilmoitus
 • Tilinpäätöksen toimitus tilintarkastajalle

Tilinpäätöksen lisäpalvelut 

 • Toiminnantarkastus

3. Myyntilaskutus ja reskontra:

 • Laskujen teko, tiliöinti ja postitus
 • Saatavien seuranta ja reskontran ylläpito
 • Karhulaskutus ja perintä
 • Laskutusaineiston säilytys ja sähköinen arkistointi

4. Ostolaskujen käsittely ja reskontran hoito

 • Saapuneiden laskujen esikäsittely, tarkistukset
 • Laskujen tiliöinti
 • Laskujen maksu
 • Tositeaineiston säilytys ja sähköinen arkistointi

5. Palkanlaskentapalvelut

 • Palkkakirjanpito
 • Palkanlaskenta ja vuosilomalaskenta

Palkanlaskennan lisäpalvelut

 • Palkkojen maksatus
 • Matkalaskujen tallennus ja maksatus
 • Palkkatodistukset
 • Jäsenmaksutilitykset
 • Ulosottotilitykset
 • Tositeaineiston asiasisältö
 • Ennakkoperintäneuvonta
 • Sairaus- ja tapaturmapäivärahahakemukset
 • Eläke ja muut vakuutusilmoitukset ja maksatus
 • Työehtosopimusten tulkinta ja neuvontapalvelu
 • Työnantajan vuosi-ilmoitukset

6. Lisäpalvelut

 • Verotuspalvelut
 • Työnantajan ilmoitukset viranomaisille
 • Vaihtuvan omaisuuden arvon seuranta ja kirjaaminen
 • Budjetointi
 • Kustannuslaskenta
 • Talouden seurannan raportointi
 • Ennusteiden laatiminen
 • Investointisuunnittelu